วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ความเห็นจากประสบการณ์ MNSHANG เรื่องโรงเรียนแคธอลิค (๑) ภาพจากอินเตอร์เนต

เท่าที่อ่านคำถามในเวบบอร์ดเป็นระยะ  มีเพื่อนๆจำนวนมาก ก็อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับสังคม ระบบการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือแคธอลิค  แม้ว่าจะมีเพื่อนมาให้ข้อมูลจำนวนหนึ่ง  แต่ดิฉันก็ยังคิดว่า "บอกไม่หมด"  ทำให้ความชัดเจน เรื่องการเรียนการสอนของโรงเรียนแคธอลิค ยังคลาดเคลื่อนไม่ชัดเจน   และก็คงเหมือนๆกับข้อมูลโรงเรียนสาธิต  หรือ โรงเีรียนอื่นๆในเวบบอร์ด  ที่ก็บอกไม่หมด ซึ่งทำให้ผู้ปกครองไขว้เขว  บางคนคาดหวังมากเกินไป  ก็จะผิดหวังว่า  ไม่สมที่กับทุ่มเทไป   ที่แท้จริงแล้วก็ไม่เชิง แต่เป็นเพราะว่า  จินตนาการของมนุษย์มันมักจะคาดหวังอะไรที่เกินพอดี

จากการที่ิดิฉันเติบโตในโรงเรียนแคธอลิค  และมีญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงที่ส่งลูกหลาน เข้าเรียนโรงเรียนในเครือแคธอลิคไม่ขาดสาย  จากรุ่นสู่รุ่น  ทำให้ดิฉันได้รับทราบเรื่องราว  วิธีการเรียน การอบรมของโรงเรียนในเครือแคธอลิคมาเป็นระยะ  ไม่เคยว่างเว้น   แทบจะยืนยันได้ว่า ระบบการบริหารที่แข็งแกร่งของบราเดอร์  หรือ คณะแม่ชี ของโรงเรียนแคธอลิคนั้น  ไม่เคยหย่อนยานลงเลย  โรงเรียนในเครือแคธอลิค มีความเข้มงวดกับพฤติกรรม  ความประพฤติของนักเรียนชนิดเป็นเลิศมาโดยตลอด   การอบรมกุลบุตร  กุลสตรีที่เป็นศิษย์นั้น ถือว่ามาเป็นอันดับหนึ่ง  สำคัญกว่า  การเรียนตำรา

พ่อแม่ที่ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนแคธอลิคที่ มีค่าเล่าเรียนสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ  อาจจะคาดหวังเรื่องของ ความเป็นอยู่ที่สุขสบายของลูกหลาน  แต่ที่แท้จริงแล้ว เท่าที่สัมผัสมา นโยบายของโรงเรียนในเครือแคธอลิค ทั้งหญิงและชาย จะสอนเด็กๆให้ประหยัด มัธยัสต์มาก   ในโรงเรียนมีภารโรงไม่กี่คน  อุปกรณ์  ห้องน้ำ สนามกีฬา  เครื่องกีฬา  จำนวนจะจำกัดมาก  ต้องแบ่งปันกัน  ผลัดกันเล่น  มีหลายคนย้ายลูกออก เพราะโรงเรียนแออัด  และห้องน้ำไม่พอใช้ และมีกลิ่นไม่สะอาด  ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว  หากเทียบกัน ก็ยังถือว่า ไม่ได้เลวร้ายหากเทียบกับโรงเรียนรัฐบาลหลายๆแห่ง   แต่เป็นเพราะครอบครัวที่มาเรียน มักจะมีอันจะกิน  เด็กๆจึงไม่เคยชินกับความไม่สะดวก

ผู้บริหารในเครือแคธอลิค ต้องมีการโยกย้ายเป็นประจำ  เกือบทุกๆสาม ถึงสี่ปี  โดยย้ายเวียนไปทุกโรงเรียนในเครือทั้งใน และต่างจังหวัด   แม้ว่าจะย้ายอย่างไร  การเรียนการสอน  และระเบียบวินัยก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลง หากจะเปลี่ยนก็น้อยมาก ทำให้มีความคงที่เรื่องคุณภาพการเรียนการสอนเสมอต้นเสมอปลาย    ที่สำคัญ คือ ผู้บริหารของโรงเรียนจะไม่ค่อยหวั่นไหวต่ออารมณ์ และความคิดเห็นของผู้ปกครอง   โรงเรียนแคธอลิคจะมีความมั่นคงเรื่องนโยบาย และหลักสูตร วิธีการสอน ที่ค่อนข้างจะมั่นคง ดิฉันเคยได้รับฟังจากหลายๆคนที่ไม่พอใจระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน ที่การบ้านมากมาย หรือ เข้มงวดเรื่องระเบียบมาก  ก็จะไปหารือ  หรือต่อว่า ร้องเรียนผู้บริหาร  แต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  และสุดท้ายเมื่อเด็ก และผู้ปกครองปรับตัวเข้ากับนโยบายโรงเรียนไม่ได้  ก็ต้องพาลูกย้ายโรงเรียนไป

เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องทีไ่ม่ดี  เพราะการที่โรงเีรียนในกลุ่มแคธอลิค รักษาชื่อเสียง เป็นอันดับต้นๆของประเทศมาเป็นเวลายาวนาน ก็เพราะการแข็งแกร่งของคณะบราเดอร์ และคณะแม่ชีมาเป็นเช่นนี้   และทำให้มาตรฐานของโรงเรียนในเครือทั้งหมด จะไม่ค่อยต่างกันมากนัก แม้ว่าจะมีโรงเรียนในเครือที่ดังๆ อยู่ไม่กี่โรงเรียน  อาจจะเป็นเพราะโรงเรียนดังๆในเมือง  เป็นที่ๆพ่อแม่ที่มีชื่อเสียง ส่งลูกหลานมาเรียนต่อๆกันมา หลายยุคก็เป็นได้เดี๋ยวมาต่อ

ไม่มีความคิดเห็น: