วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2551

Baby can Read

ช่วงนี้ ดิฉันกำลังสนใจเรื่องการอ่านค่ะ ดิฉันได้ข้อมูลจากเวบพ่อธีร์ ที่ดิฉันถือว่าเป็นอาจารย์ที่ดิฉันชื่นชมเป็นการส่วนตัว ว่ามีแนวทางสอนลูกที่ไม่ธรรมดา และยึดทฤษฎีเดียวกัน คือ รอให้ถึงอนุบาลก็สายเสียแล้ว ท่านได้กล่าวถึง Speed Reading ว่าเป็นเทคนิคการเรียนที่สำคัญมากๆของเด็กโต ซึ่งต้องรีบฝึกตั้งแต่เด็กเริ่มอ่านหนังสือเป็น ต่อไปการเรียนของเด็ก จะมีตำรา มีข้อมูลที่ต้องศึกษาค้นคว้ามาก ยิ่งเรียนในระดับสูง ยิ่งต้องอ่านข้อมูลเยอะ ดังนั้น หากเด็กอ่านหนังสือช้า หรือ อ่านไม่เข้าใจ ไม่แตกฉาน ก็จะทำให้การเรียนของเด็กไม่ได้ผล หรือ เสียเปรียบ รวมทั้งหากอ่านโจทย์ช้า หรือไม่เข้าใจ ก็จะทำให้ทำข้อสอบไม่ทัน

(มีต่อ)

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551

Jolly Phonics

Jolly Phonics is a thorough foundation for reading and writing. It teaches the letter sounds in an enjoyable, multisensory way, and enables children to use them to read and write words.
This guide provides background advice for parents and teachers. It explains the principles behind Jolly Phonics so that your understanding of the teaching, and your ability to help a child, is much greater.