วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล ๓

ดิฉันศึกษาดูจากหนังสือที่โรงเรียนส่งมาให้ ซึงเป็นหนังสือที่ใช้ในการเรียนการสอนของน้องแชงในเทอมที่ผ่านมา  และเตรียมพร้อมเพื่อการเรียนในชั้นอนุบาล ๓ แล้ว  ดิฉันไม่มีความห่วงมากนัก   เพราะน้องแชงสามารถเขียน และจำอักษรอังกฤษได้ทุกตัว  ทั้งอักษรตัวใหญ่ และตัวเล็ก   รวมทั้งการอ่านออกเสียง  หรือ โฟนิคของอักษรนั้นๆด้วย

เท่าที่ดูจากหนังสือ  สิ่งที่ต้องฝึกให้มากขึ้น ก็คือ เรื่องการสะกดคำง่ายๆ  ซึ่งเดี๋ยวนี้น้องแชงสะกดภาษาอังกฤษได้มากพอสมควร  สามารถ Search Internet หรือ youtube ได้ในเรื่องที่ตนเองสนใจ เช่น Animal Song และอื่นๆ  รวมทั้งสามารถอ่านหนังสือนิทานเองได้หลายเรื่อง  เข้าใจทั้งเนื้อเรื่อง และความหมายของเรื่องนั้นๆได้ดี 

ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของน้องแชงด้านภาษาอังกฤษนั้น  ดิฉันไม่กังวลเลย  ขอแต่ให้ลูกได้มีโอกาสอ่านหนังสือทุกๆวัน  ฝึกอ่านออกเสียงดังๆ  และอ่านมากๆ  เพื่อที่จะได้คุ้นหู คุ้นตากับคำศัพท์ใหม่ๆ   เมื่อฝึกเช่นนี้ เรื่องทักษะเรื่องการอ่าน ความเข้าใจภาษาอังกฤษของลูกก็จะก้าวหน้าขึ้น อย่างเป็นธรรมชาติ  ลูกจะคุ้นกับการใช้รูปประโยคง่ายๆ   ซึ่งเมื่อลูกรับรู้เรื่องคำศัพท์มากพอ ก็สามารถนำมาฝึกเขียนแต่งประโยคง่ายๆ  ต่อไป  เรื่องการเข้าใจ Grammar ต่างๆ  ดิฉันเข้าใจว่าคงจะเริ่มเรียนในชั้นประถมหนึ่ง  จึงยังไม่มีความจำเป็นที่ดิฉันจะต้องมาเร่งด่วนในเรื่องนี้  จะได้เอาเวลาไปสอนด้านอื่นที่ลูกยังขาดอยู่

การเรียนภาษาอังกฤษในชั้นอนุบาล ๓  ก่อนขึ้นประถม นี่  ผู้ปกครองต้องสำรวจให้ดี  หัวข้อต่อไปนี้คือสิ่งที่เด็กๆต้องทำให้ได้ดี

  • ตัวอักษรภาษาัอังกฤษ  ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ สามารถจับคู่ตัวอักษรได้
  • การอ่านออกเสียงโฟนิค ของแต่ละตัว  (ซึ่งหากไม่รู้จะสอนอย่างไร ดิฉันแนะนำให้ใช้การ์ตูน Leap Frog ช่วย)  เพราะเด็กจะสนุกและจำง่าย
  • การเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษ  ควรให้เด็กหัดคัดลายมือด้วยค่ะ
  • เข้าใจเรื่องตัวสระ และตัวสะกด  (อันนี้ในการ์ตูน Leap Frog ก็มีตอนหนึ่งทีช่วยได้)
  • การฝึกเด็กเรื่องความเข้าใจ และจับใจความ ทั้งจากการอ่านและการฟัง โดยหลังจากทีอ่านหรือฟัง  ให้ถามคำถามให้เด็กๆตอบ  เพื่อให้เด็กๆเล่าอธิบาย
  • การให้เด็กเล่าเหตุการณ์ลำดับก่อนหลัง  เช่น ขั้นตอนการแปรงฟัน  ขั้นตอนของการอาบนำ้แต่งตัวก่อนมาโรงเรียน  การเล่าเหตุการณ์อาจจะมาจากการดูหนังสือแล้วเล่าลำดับสิ่งที่อ่าน  หรือจากความทรงจำการทำกิจวัตรประจำวันก็ได้
  • ในระหว่างการเล่า ก็อาจจะมีการให้เด็กๆหัดเขียนประโยคง่ายๆ หรือแก้ไขประโยคที่เด็กๆพูดผิด เพราะความไม่คุ้นชินกับภาษา

 ขอบคุณภาพจาก King kids Learning Center
ซึ่งทักษะทั้งหมดนี้ในกรณีของน้องแชง ทำได้หมดแล้วและอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ต้องฝึกฝนเพื่อเพิ่มความชำนาญและความเข้าใจคำศัพท์ให้มากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น: