วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ข้อคิดจากผีเสื้อ

ช่วงนี้ ดิฉันกำลังอ่านหนังสือดีเล่มนึง ที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆได้อ่าน คือ เรื่อง " มีลูกกี่คนก็รวยได้ ถ้าใช้เงินเป็น"  The Rich Famiy  ผู้เขียนคือ คุณ สุวภา เจริญยิ่ง  ซึ่งถือเป็นเป็นผู้หญิงเก่งด้านการบริหารการเงิน และเชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากท่านนึงในประเทศไทย  ดิฉันเป็นแฟนหนังสือหลายเล่มของเธอค่ะ งานเขียนหลายๆเล่มของเธอนั้น ทำให้ดิฉันรู้สึกว่า การลงทุน การออมเงินนั้น ไม่ใช่เรื่องยาก และเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นสำหรับทุกๆครอบครัว  มีตอนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ เธอพูดถึงเรื่อง ผีเสื้อ

ในสวนผีเสื้อแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นเพื่อเพาะเลี้ยงผีเสื้อเพื่อการขยายพันธุ์  ตามธรรมชาติของผีเสื้อนั้น ถือกำเนิดมาจากไข่  แล้วฟักออกมาเป็น หนอนผีเสื้อ  เมื่อเป็นหนอนผีเสื้อ ก็จะกลายสภาพเป็นดักแด้ มีใยหนาห่อหุ้มตัวหนอนของมัน จนถึงเวลาที่มันแข็งแรงกลายเป็นผีเสื้อ   เมื่อต้องการลอกคราบออกจากดักแด้ ผีเสื้อต้องขยับปีก ให้หลุดออกจากดักแด้ที่ห่อหุ้มตัวของมันไว้  ซึ่งในขั้นตอนนี้ อาจจะทำให้ปีกของผีเสื้อฉีกขาด ไม่สวยงาม

ผู้ที่เลี้ยงผีเสื้อ อาจจะด้วยความสงสาร หรือ ความปรารถนาดี เกรงว่าปีกผีเสื้อจะได้รับความเสียหาย เป็นที่ไม่พอใจของเจ้าของ จึงพยายามช่วยมันด้วยการช่วยตัดเปลือกดักแด้ที่ห่อหุ้มผีเสื้อไว้  เพื่อให้ผีเสื้อไม่ต้องออกแรงขยับปีกเหมือนเดิม   แต่ผีเสื้อที่ได้รับการช่วยเหลือแบบนี้  จะมีสภาพปีกที่แม้ว่าจะสวยงาม แต่อ่อนแรง  ไม่มีแรงกล้ามเนื้อที่จะบินต่อไปได้  เพราะไม่ได้ออกแรงขยับปีกเพื่อให้ออกมาจากดักแด้ตามธรรมชาติ  และในที่สุดผีเสื้อที่อ่อนแอเหล่านี้ ก็ต้องร่วงตกลงมา ไม่สามารถมีชีวิตรอดในธรรมชาติได้เช่นเดียวกับการเลี้ยงลูกที่เราพ่อแม่ แม้จะรักและทะนุถนอมห่วงใยลูกเพียงใด  ก็ต้องพยายาม เปิดโอกาสให้ลูกมีโอกาสฝึกฝนทักษะที่สำคัญต่างๆ  ได้ช่วยตัวเองในเรื่องส่วนตัว เช่นการอาบน้ำ การกินอยู่   รวมทั้งทักษะต่างๆด้านการเรียน ฝึกฝนลูกให้รับผิดชอบและมีวินัยใน หน้าที่ของตนทั้งในเรื่องชีวิตส่วนตัว การบ้าน การเรียน และการเงิน   ซึ่งล้วนแต่เป็นทักษะชีวิตที่สำคัญในการที่ลูกจะอยู่รอด และเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานในอนาคต   


การประคับประคอง ประคบประหงมลูกจนเกินพอดี การให้ความช่วยเหลือลูกตลอดเวลา ทั้งเรื่องการบ้าน การกินอยู่ชีวิตประจำวัน ไม่เคยเผชิญปัญหา ไม่เคยล้มเหลวผิดพลาด จะทำให้เด็กนั้น โตแต่ตัว  แต่ขาดประสบการณ์การแก้ปัญหา  ขาดความอดทน และความเพียร และขาดวิธีคิด วิจารณญาณในการจัดการกับปัญหาต่างๆด้วยตัวเอง  ซึ่งจะส่งผลเสียต่อเด็กเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่  และอาจจะไม่สามารถทนทานต่อปัญหาและอุปสรรคในภายภาคหน้่าได้

ไม่มีความคิดเห็น: