วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2554

สร้างลูกให้เป็น Self Learner ด้วยการเรียนสนุกในโลกกว้าง (๑)
ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ดิฉันและสามีได้หารือกันเรื่องการเรียนและพัฒนาการของลูกชายทั้งสอง เพราะเป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หลายอย่างเข้ามาเหมาะเจาะในเวลาเดียวกัน คือ การโยกย้ายกลับประเทศ  ซึ่งทำให้ลูกทั้งสองต้องเปลี่ยนโรงเรียน เปลี่ยนสิ่งแวดล้อม และระบบการเรียนอีกครั้ง  รวมทั้งลูกทั้งสองกำลังอยู่ในวัยพร้อมที่จะเรียนรู้อย่างเต็มที่ ทักษะทางร่างกาย สติปัญญา พร้อมที่จะได้รับการฝึกฝนหลายๆด้าน การวางแผนพัฒนาลูกในขึ้นต่อไป จึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ในการฝึกวินัย และปลูกฝังนิสัยการเป็น Self Learner ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญมากของความสำเร็จของมนุษย์   ที่ยากก็คือ การปลูกฝังและฝึกนิสัยเหล่านี้ ต้องทำอย่างนุ่มนวล และทำจนเป็นนิสัย ทีละเล็กละน้อย เพื่อให้แทรกซึมลงไป จนเป็นสันดานของลูก

ดิฉันและสามีจึงวางแผนในการท่องเที่ยวของครอบครัว ในวันสุดสัปดาห์ และวันหยุดต่างๆในสถานที่ต่างๆที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆของลูก เช่น ห้องสมุดต่างๆ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง  ฟาร์มต่างๆ สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆ ทั้งไกลและใกล้  สงกรานต์ปีนี้ เราเดินทางไปประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแม่และเด็ก รวมทั้งการศึกษาแบบโฮมสคูล   ดังนั้นประเทศนี้ โดยเฉพาะในถิ่นที่แห้งแล้งกันดาร จะมีสถานที่ชั้นดีที่น่าสนใจสำหรับเด็ก และประชาชน  เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่างๆ ให้กับประชาชนของชาติที่ห่างไกลความเจริญการวางแผนการเดินทางได้วางล่วงหน้ามากว่าครึ่งปี ทำให้เราสามารถจองตั๋วเครื่องบินในราคาที่ถูกมาก และดิฉันเองก็ได้ศึกษาวางแผนไว้ส่วนหนึ่งว่า อยากจะพาลูกมาเรียนรู้เรื่องอะไรบ้าง  ดิฉันและลูกๆ ได้ทำการศึกษาจากอินเตอร์เนต และแผนที่ ซึ่งเป็นการสอนเด็กๆให้ค้นคว้าหาข้อมูลไปด้วย มีการปูพื่นลูกๆเรื่องทวีปต่างๆ และมหาสมุทรต่างๆ ด้วยการใช้แผนที่และลูกโลก  อ่านหนังสือข้อมูลภูมิประเทศของประเทศไทย และประเทศออสเตรเลีย เป็นการเปรียบเทียบกัน  และศึกษาว่าในประเทศออสเตรเลียมีสัตว์อะไรบ้างที่เด่นๆเป็นสัญญลักษณ์  และศึกษาว่าใน Western Australia ซึ่งเราจะเดินทางไป มีอะไรเที่ยวบ้าง ซึ่งก็ศึกษาจาก หนังสือท่องเที่ยว และ Website เป็นหลัก
เมื่อเด็กๆได้มีข้อมูลคร่าวๆแล้วถึงแผนการเดินทางที่จะมาถึงในอีกหลายเดือนข้างหน้า เด็กๆก็มักจะสนใจ เอาหนังสือมาอ่านบ่อยๆ สนใจ Search youtube เพื่อดูสัตว์ต่างๆในออสเตรเลีย  และ หาเืรื่องราวเกี่ยวกับออสเตรเลีย ซึ่งเป็นการพัฒนาที่เราเห็นได้ชัดเจนค่ะ  เขาทำด้วยตนเองในยามว่างของเขา  น้องแชงเป็นเด็กชอบงานศิลปะ เวลาว่างที่เขาวาดรูป หรือปั้นแป้งโดว์ ก็มักจะทำเป็นรูปสัตว์น้ำต่างๆในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีค่ะ ที่เห็นเด็กๆเริ่มมีทักษะในการค้นคว้า หาข้อมูล จดจำเรื่องราว ด้วยตัวของเขาเอง โดยที่เราพ่อแม่ ไม่ต้องยัดเยียด เราแค่เปิดโอกาสให้ลูกเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น: