วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

เรียนสนุกในโลกกว้าง เล่นกับวิทยาศาตร์ที่ Sci Tech (๒)


เครื่องเล่นในโซนเด็กเล็ก ให้เด็กขี่จักรยานและเห็นการหมุนของใบพัดที่อยู่ในตู้ เพื่อพิสูจน์เรื่องการทำงานของแกน

ของเล่นเรื่องฟาร์ม ในโซนเด็กเล็กสอนเรื่องชีวิตในฟาร์ม

ของเล่นในโซนเด็กเล็กที่สอนเรื่องแรงลม

ของเล่นในโซนเด็กเล็กที่สอนเรื่องเสียงสูงต่ำ สัมพันธ์กับความยาวของท่อ

ของเล่นในโซนเด็กเล็กที่สอนเรื่องแม่เหล็กและแรง

ของเล่นในโซนเด็กเล็กที่สอนเรื่องปั๊มและการทำงานของปั๊มและแรง

สอนเรื่องเงาในกระจกรูปทรงต่างๆ
มุมเด็กเล่นที่สอนเด็กเล็กเรื่องการทำงานของพวงมาลัยและการทำงานของระบบเฟือง
ทุกๆเครื่องเล่น จะมีการอธิบายสั้นๆ พร้อมทั้งมีคำถามไว้ ให้เด็กคิดหาคำตอบระหว่างที่เล่นอยู่

มุมที่ให้เด็กเล่นเรื่องการงานก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่การขนอิฐโฟม ขึ้นรถเข็นแล้วเข็นขึ้นทางชันไปก่อสร้างกำแพงโซนสอนเด็กเล็กเรื่องโครงกระดูกของมนุษย์

ไม่มีความคิดเห็น: