วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

เรียนสนุกในโลกกว้าง เข้าใจเรื่องจักรวาลกับ Gravity Discovery Center

Gravity Discovery Center เป็นสถานที่ที่ตั้งของหอดูดาวขนาด ใหญ่ของออสเตรเลีย และตั้งเครื่องจับคลื่นวัด Gravity Wave ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ระดับ Advance มากของโลก ที่นี่จะมีศูนย์วืทยาศาสตร์เล็กๆ เน้นเรื่องการศึกษา และให้ความรู้เรื่องแรงดึงดูด (Gravity) ตามทฤษฏี ของ เซอร์ไอแซค นิวตัน และอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์เป็นหลัก ที่นี่มีหอเอียงสูง เพื่อสร้างเลียนแบบ หอเอนปิซ่า เพื่อให้เด็กๆสามารถทดลองโยนลูกโป่งใส่น้ำและปล่อยลงมา ตามแบบการทดลองของกาลิเลโอ ที่ทดสอบเรื่อง แรงดึงดูดของโลกด้วยค่ะ

สิ่งที่ประทับใจอย่างหนึ่งที่ดิฉันไม่ไ้ด้ถ่ายรูปมาคือ ดีวีดี ที่อธิบาย และทำการทดลองเรื่อง Gravity แรงดึงดูดของโลก ซึ่งหากเด็กๆได้ดูเรื่องนี้ ตอนเรียน จะเข้าใจเรื่อง Gravity และผลของมัน การเคลื่อนที่ของดวงดาวได้ไม่ยากเลย


รูปหอเอน ที่สร้่างเลียนแบบหอเอนปิซ่า ที่กาลิเลโอกทำการทดลองเรื่องแรงดึงดูดของโลก

ป้ายแนะนำกิจกรรมที่ผปค.และเด็กสามารถศึกษาได้ที่นี่


การทดลองเรื่องแพนดูลัมกับทฤษฎีแกนขนาน หมุนแท่นสีดำ ซึ่งจะทำให้ลูกโลกบนนั้นหมุนไปด้วยค่ะ แล้วสังเกตดูการหมุนของแพนดูลัมที่แขวนอยู่

สรุปเรื่องความหมายของ แรงดึงดูดของโลก อย่างง่ายๆในความเห็นของคนต่างๆ

น้องแชงทำการทดลองเรื่องน้ำหนักตัวบนดาวต่างๆที่มีแรงดึงดูดไม่เท่ากัน

กฎความโน้มถ่วงของนิวตัน


แบบจำลองกฎการโน้มถ่วงของนิวตัน


คำอธิบายทฤษฏีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์

แบบจำลองแสดงกฎของไอน์สไตน์


ไม่มีความคิดเห็น: