วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

เรียนสนุกในโลกกว้าง เล่นกับวิทยาศาตร์ที่ Sci Tech (๓)


โต๊ะรับแขก ไอเดียเก๋ วางวัสดุที่สอนเด็กเรื่องการเรียนรู้ด้านวิทยาศาตร์ในเรื่องต่างๆ แล้ววางกระจกใสปิดไว้

ในช่องต่างๆในโต๊ะ วางตารางที่ติดตัวอย่างหินชนิดต่างๆ พร้อมชื่อหิน ให้เด็กได้ศึกษา

วางชิ้นส่วนจำลองรูปอวัยวะไว้ช่องหนึ่ง วางโครงสร้่างการจับตัวของโมเลกุลทางเคมีของสารไว้ด้านหนึ่ง

ตัวอย่างการจัดว่างสิ่งที่อยากให้เด็กเรียนรู้ในช่องต่างๆ

ช่องแผงไฟ ที่มีการสว่างวาบขึ้นตามการเคลื่อนไหว ลูกๆเลยไปกระโดดโลดเต้น ตื่นตากับไฟที่สว่างวาบขึ้นตามแรงเต้น

เด็กมัธยมชาวออสเตรเลียมาทำการศึกษาเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ ไม่ใช่แค่เดินผ่านๆๆๆเหมือนเด็กไทยที่เห็นมา

น้องเชียร์สนใจเรื่องการยิงห่วงในแนวโค้ง นึกว่าเล่น Angry Birds

ดวลกันสนุกดี


หุ่นยนต์วาดภาพเด็กหญิงที่กำลังนั่งอยู่

เด็กจะนั่งในตำแหน่งที่กำหนด หุ่นยนต์จะมาจ้องหน้าและถ่ายภาพ และทำการวาดภาพลายเส้นรูปที่ถ่ายไว้

น้องเชียร์เล่นไข่หมุน

การทดลองเรื่องไข่หมุน เป็นการอธิบายเรื่องการการหมุนของสนามแม่เหล็กและเกิดการหมุนของโลกในจักรวาล

ไม่มีความคิดเห็น: