วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

ตกผลึก...จากสัมมนา เคล็ด (ไม่)ลับลงทุนอย่างไรให้ได้ 100 ล้าน (5)


เขียนมาถึงประเด็นนี้ เพื่อนๆคงพอมองเห็นว่า เงินออมเพื่ออนาคตของเพื่อนๆ ผปค.ทั้งหลายนั้น กระเด็นกระดอนไปทางไหนบ้าง  และเชื่อว่า ยังมีตกหล่นอีกมากมายนะคะ ลองเอาไม้กวาดๆๆดู ตามซอกหลืบของชีวิต    คราวนี้ ดิฉันจะลงรายละเอียดเรื่องของการออมการลงทุนที่เราจะสามารถสร้างผลต่างให้กับชีวิตของเรา   ชีวิตของเราจะเป็นเช่นใรในอนาคต อยู่ที่เราเลือก!!

การที่คนเราจะประสบความสำเร็จทางการเงินมากหรือน้อยเพียงใด  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ หรือ ระดับความรู้ หรือ แม้แต่การเกิดมาร่ำรวยหรือยากจนเพียงใด  ในอดีตนั้นเรามีผู้ที่ประสบความสำเร็จทางการเงินมากมาย เกิดมายากจน เป็นคนจีนเสื่อผืนหมอนใบ ทำงานจับกังก็มี แต่มีความอดทน มานะอุตสาหะ อดออม เก็บเล็กประสบน้อย  และมีวิสัยทัศน์ในการลงทุน  เมื่อจังหวะดี สิ่งที่ลงทุนไว้เล็กๆน้อย งอกเงยให้ผลตอบแทนมากมาย ก็มีมากมายหลายตัวอย่างให้เห็น  จากรูปที่โหลดให้ชมกัน คือ ตารางที่แสดงให้เห็นว่า คนที่รวยๆกันทั่วโลก รวมทั้งในเมืองไทยนั้น จะมีเทคนิคการลงทุนที่หลากหลาย ไม่ได้ใส่ไข่ทั้งหมดลงในตะกร้าใบเดียว  แต่จะเก็บไว้ในหลายๆรูปแบบ ลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง และไม่ได้แห่ตามคนอื่น แต่จะลงทุนในจังหวะที่ดี คือ ต้นทุนเหมาะสม    โดยจะซื้อทั้งที่ดินและอสังหาริมทรัพย์  เก็บออมในรูปของเงินฝาก  เก็บออมในรูปของหุ้นและกองทุนต่างๆ  และการลงทุนในรูปแบบอื่น เช่นเครื่องเพชร  ของโบราณ รูปภาพงานศิลปะ ไวน์ นาฬิกาดีๆ และอื่นๆ   

และหากดูจะเห็นว่า สัดส่วนของการลงทุนในแต่ละปี จะมีการเปลี่ยนแปลง  ในบางปี จะมีการลงทุนในรูปแบบอสังหาริมทรัพย์เยอะ ในบางปีจะออมในรูปเงินฝากมากหน่อย  แปลว่า สัดส่วนการลงทุนนั้น ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสัดส่วนตลอดเวลา แล้วแต่สถานการณ์ ความเสี่ยง ปัจจัยภายนอกที่มากระทบ  ดังที่แสดงไว้ในรูปที่สอง

ส่วนในรูปที่สามนั้น แสดงถึงรูปแบบการลงทุนที่เราควรปรับเปลี่ยนในสถานการณ์ต่างๆ  เช่นในยามที่เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัว  การลงทุนในหุ้น จะเป็นโอกาสที่ทำให้เงินงอกเงย  เพราะให้ผลตอบแทนที่สูง แต่ในยามที่เศรษฐกิจชะลอตัว มีความเสี่ยงที่ภาคธุรกิจจะประสบปัญหา  ก็จะมีการโยกย้ายการลงทุนไปที่พันธบัตรและตราสารหนี้ ที่มีความเสี่ยงต่ำแต่ผลตอบแทนต่ำ

ดังนั้นเคล็ด (ไม่)ลับของการลงทุนข้อนึง ก็คือ ต้องมีการลงทุนที่กระจาย ในช่วงจังหวะที่เหมาะสม  เราต้องคอยศึกษาจับตามองปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และปรับเปลี่ยน โยกย้ายรูปแบบการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและผลตอบแทน  แต่ไม่ว่าสภาพการณ์จะเป็นเช่นไร  เราตั้งเป้าหมายจะลงทุนเท่าไหร่  เราต้องรักษาคำพูดของเรา ทำตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้  ไม่ย่อท้อและต้องมีวินัยทางการเงินค่ะ  

เดี๋ยวมาต่อ

ไม่มีความคิดเห็น: