วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ห้องเรียนแห่งอนาคต (ุุึ9)

"มีรางวัลมากมายที่มอบให้เด็กในแต่ละสัปดาห์ ทั้งในห้องเรียน ในห้องประชุม และการประกาศข่าวในตอนเช้า รางวัลเหล่านี้เน้นเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม และทักษะการเป็นผู้นำ ไม่ใช่แค่เพียงคะแนนสอบอย่างเดียว"

หนังสือเรื่อง "ผู้นำในตัวฉัน"
ในเรื่องการให้รางวัลมากมายนั้น เป็นความคิดที่น่าสนใจอีกสิ่งหนึ่ง ในประเทศไทย หรือ ในเอเชียนั้น "รางวัล" เป็นของมีค่า "คำชื่นชม" เป็นของมีค่า กว่าที่เด็กจะได้รับคำชื่นชมเล็กๆน้อยๆ เด็กต้องเพียรพยายาม ในการทำสิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการให้ทำจนเป็นที่พอใจของผู้ใหญ่ การจะได้รางวัลต้องมีเงื่อนไข
ดังนั้น เด็กๆและผู้คน จึงใหัความสำคัญกับการแข่งขัน และรางวัลจนเกินพอดี รางวัล คำชื่นชม กลายเป็นอัตตา ที่ปล่อยวางได้ยาก เมื่อผิดหวัง หรือ เมื่อสูญเสียไป ก็ยากที่ทำใจรับได้แต่การให้รางวัลมากมายนั้น ทำให้เด็กๆมีกำลังใจ เห็นความก้าวหน้าของตัวเอง แม้รางวัลเล็กๆน้อยๆ สติ๊กเกอร์ ก็พอใจ และรางวัลที่มีมากมาย ทำให้เด็กก็ไม่ยึดติดกับรางวัล มากเกินไป ได้มาหรือไม่ก็ไม่ต้องไปเครียด จะเป็นจะตายไปกับมัน แทนที่จะมุ่งพัฒนาตนเองเพื่อรางวัล คำชื่นชม เด็กจะมุ่งพัฒนาตนเอง ในสิ่งที่ตนสนใจ และเป็นตัวของตัวเอง ไม่ต้องเหมือนใคร เด็กๆจะได้เห็นเองว่า แม้เราไม่เก่งในเรื่องนั้น แต่เราก็มีดีในเรื่องอื่น ไม่ต้องเสียใจ และไม่ต้องเหิมเกริม เพราะคนอื่น เค้าก็มีดีในแบบของเค้า ที่มีคุณค่า ไม่ต่างจากตนเอง 


ทำให้เด็กเริ่มมองคนอื่นด้วยสายตาให้เกียรติ เห็นคุณค่าของคนอื่นเช่นกัน

ไม่มีความคิดเห็น: