วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ตารางเรียนของเด็ก Pre-school

ตารางเรียนนี้ เป็นตารางเรียนของน้องแชงค่ะ ซึ่งปัจจุบันเรียน Pre-school อยู่ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เป็นโรงเรียนอืนเตอร์ สอนแนว Project Approach หลักสูตร สิงคโปร์ ออสเตรเลีย สามารภใช้เป็นแนวทางในการทำโฮมสกูล สำหรับเด็กเล็ก 1.6 -2.5 ปีได้

ได้นำบันทึกไว้ในเวบบอร์ดของเวบ รักลูกค่ะ แต่มาเก็บรวบรวมในนี้อีกครั้ง เพื่อประโยชน์ของเพื่อนที่มาหาที่หลัง

19 ความคิดเห็น:

มนแชง กล่าวว่า...

heme of the week : อักษร X, Y, Z

[b]ภาษา[/b]

จันทร์ : อักษร x, y, Z คำว่า Xylophone, Yo-yo, Yogurt, Zip, Zoo
เครื่องดนตรีไซโลโฟน ลูกดิ่ง โยเกิร์ต ซิป สวนสัตว์

อังคาร : นิทาน อะไรที่ขึ้นต้นด้วยอักษร X เขียนอักษร X

พุธ : นิทาน อะไรที่ขึ้นต้นด้วยอักษร Y เขียนอักษร Y

พฤหัสบดี :นิทาน อะไรที่ขึ้นต้นด้วยอักษร Z เขียนอักษร Z

ศุกร์ : ทบทวน


คณิตศาสตร์


จันทร์ : เลข 0

อังคาร : สีเหลือง

พุธ :รูปร่าง สี่เหลี่ยมผืนผ้า

พฤหัสบดี : อ่อนเยาว์ / แก่ Young / old

ศุกร์ : ทบทวน


วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์

จันทร์ : คุณเล่นเครื่องดนตรี ไซโลโฟนเป็นไม๊

อังคาร :คุณชอบทาน โยเกิร์ตไม๊

พุธ :คุณเล่นลูกดิ่งเป็นไม๊

พฤหัสบดี :คุณไปสวนสัตว์บ่อยไม๊

ศุกร์ :ทบทวน


[b]ศิลปะ และงานประดิษฐ์
[/b]
จันทร์ : ระบายสี เครื่องดนตรี ไซโลโฟน

อังคาร :ระบายสี ลูกดิ่ง

พุธ :ระบายสี ซิป

พฤหัสบดี :ประดิษฐ์ตุ๊กตา ม้าลาย

ศุกร์ :ระบายสี รูปสวนสัตว์


ดนตรี และการเคลื่อนไหว

จันทร์ : ซ้อมการแสดงคอนเสิร์ต

อังคาร :ซ้อมการแสดงคอนเสิร์ต

พุธ :ซ้อมการแสดงคอนเสิร์ต

พฤหัสบดี :ซ้อมการแสดงคอนเสิร์ต

ศุกร์ :ซ้อมการแสดงคอนเสิร์ต

เกมส์ และการออกกำลังกาย

จันทร์ : เล่นห้องของเล่น

อังคาร :ดูทีวี

พุธ :เต้นรำ

พฤหัสบดี :เต้นรำ

ศุกร์ :เล่นอิสระ

มนแชง กล่าวว่า...

Theme of The week : อักษร W

Language (ภาษา)

จันทร์ : อักษร W : Whale, watch, whistle, wolf,.... (วาฬ นาฬกาข้อมือ นกหวีด หมาป่า...)


อังคาร : อะไรที่ขึ้นต้นด้วยอักษร W


พุธ : เขียนอักษร W


พฤหัสบดี : อะไรที่ขึ้นต้นด้วยอักษร W


ศุกร์ : ทบทวนคณิตศาสตร์


จันทร์ : เลข 9


อังคาร : สี ขาว


พุธ : รูป หัวใจ


พฤหัสบดี : คำตรงข้าม อ่อนแอ / แข็งแรง


ศุกร์ : ทบทวนบทเรียนสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์


จันทร์ : เล่าเรื่อง วาฬ


อังคาร : หนูเป่านกหวีดเป็นไหม


พุธ : หนอน (Worms) อาศัยอยู่ทีไหน


พฤหัสบดี : ทำไมหนูต้องล้างมือ


ศุกร์ : ทบทวนรูปที่เกี่ยวกับอักษร W


ศิลปะ


จันทร์ รบายสีรูปนาฬิกาข้อมือ


อังคาร ระบายสีรูป หมาป่า


พุธ ทาสีนำ้รูปวาฬ


พฤหัสบดี ระบายสีรูป ล้อรถ


ศุกร์ ตกแต่งนกหวีด


ดนตรีและการเคลื่อนไหว


จันทร์ ร้องเพลง Rock a Bye a Bear


อังคาร ร้องเพลง Rock a Bye a Bear


พุธ ร้องเพลง The Wheels on the Bus


พฤหัสบดี ร้องเพลง The Wheels on the Bus


ศุกร์ ทบทวน


เกมส์และการออกกำลังกาย


จันทร์ Game : What time is it, Mr. Wolf?


อังคาร TV Room


พุธ Dancing


พฤหัสบดี Swimming Pool


ศุกร์ Free Play

มนแชง กล่าวว่า...

Theme of the weeks : Letter "T" (continue)


Language :

Monday : Letter T : Tent, tree, turtle, tulip, taxi, teddy bear...
Tuesday : Story Tidy titch
Wed : What begins with T?
Thursday : What begins with T?
Friday : Revision


Mathematics :

Monday : Number 3, tracing No. 3
Tuesday : Today/ tomorrow
Wed : No. 10, tracing No. 10
Thursday : How many toes do you have?
Friday : Revision


Science / Social Studies :

Monday : Things in your house
Tuesday : Have you got any Teddy Bears?
Wed : Where do Turtles lives?
Thursday : What do you like to watch on TV?
Friday : Revision


Art & Craft :

Monday : Coloring a Taxi
Tuesday : Coloring a Teddy Bear
Wed : Painting a Tree
Thursday : Coloring a Turtle
Friday : Painting a Tent

Music & Movement

Monday : Song " Music Train"
Tuesday : Song "Teddy Bear"
Wednesday : Song "Teddy Bear"
Thursday : Song "Where is Thumpkin"
Friday : Revision

Game & Physical Education :

Monday : Turn around
Tuesday : Turn left, Turn right
Wednesday : Dancing
Thursday : TV Room
Wednesday : Dancing

มนแชง กล่าวว่า...

Theme Letter "T"

Language

Mon : Letter "T" : Table, tiger, teacher, teddy bear, telephone, turkey
Tue : Story : What begins with "T"?
Wed : Tracing letter T
Thursday : Thomas Train
Fri : Revision


Mathematics

Mon :Tracing No. 2
Tue : Tall/ short
Wed : Shape : Triangle
Thurs : What time is it?
Fri : Revision

Science / social studies

Mon : Have you ever seen a tiger?
Tue : Would you like become a teacher?
Wed : Do you often watch TV?
Thurs : Talking about the telephone
Fri : Revision letter "T" Pictures


Art & Craft :

Mon : Coloring a tiger
Tue : Colouring a table
Wed : Painting a tulip flower
Thurs : Coloring a teacher
Fri : Coloring a telephone

Music & Movement

Mon : Song : I am a little teapot
Tue : Song : I am a little teapot
Wed : Song : Ten little fingers
Thurs : Song : Ten little fingers
Fri : Revision

Game & Physical Education

Mon : Teddy bear game
Tue : Touch your toes
Wed : Dancing
Thurs : TV Room
Fri : Free play

เล่นกันให้สนุกนะคะ

มนแชง กล่าวว่า...

คยสัญญาไว้ว่าจะลงตารางสอนของน้องแชงให้ คุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะอยากทราบเป็นแนวทางในการสอนลูก แบบโฮมสคูล จึงให้ไว้เป็นตัวอย่าง

โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนแนว Project Approach โดยจะสอนแต่ละอาทิตย์เป็น Theme เช่น อาทิตย์นี้จะสอนด้วย "S" ทุกวิชาก็จะเกี่ยวกับ อีกษร S

Languages :

Mon : Letter S : Sun, Snake, Sunflower, star, seacreature, spider...
Tues : Tracing Letter S
Wed : Story : What begins with S?
Thur : Story : What begins with S?
Friday : Revision


Mathematics :

Mon : Shape : Square
Tues : Stand up / sit down
Wed : Tracing No. 6
Thurs : How many legs does a spider have?
Friday : Revision

Science/ social studies

Mon : When do you see the sun?
Tue : Talking about sea creatures
Wed : Where do the seals lives?
Thurs : Have you ever seen a spider?
Friday : Revision

Art & Craft

Mon : coloring a seacreature
Tues : making a spider
Wed : making a snake
Thurs : Painting a snail
Friday : Paining a shells

Music & movement :

Mon : Song :You are my sunshine
Tues : Song : Incy wincy spider
Wed : song : incy wincy spider
Thurs : song : you are my sunshine
Fri : Revision

Games & Physical Education

Mon : Simon Said
Tues : Stamp your feet and follow the music
Wed : Dancing
Thurs : TV room
Fri : Dancing

มนแชง กล่าวว่า...

Theme Letter S (ต่อ)

Language :

Mon : Revsion of letter S
Tue : Story : What begins with S?
Wed : Story : What begins with S?
Thurs : Story : Spot Goes to School
Fri : Revision


Mathemetics :

Mon: Tracing No. 7
Tue : Slow / fast
Wed : short/ long
Thurs : Small / big
Fri : Revision

Science / social studies

Mon : What do you often do on Summer Holidays?
Tue : Are you a strong boy/ girl?
Wed : Snowman where are you?
Thurs : Spring/ summer
Friday : Revision

Art & Craft

Mon : Coloring the seal
Tue : Coloring a slide
Wed : making a sunflower
Thursday : making a strawberry
Friday : Making a snowman


Music & movement

Mon : Song : Sitdown, stand up
Tue : Song : Twinkle twinkle little star
Wed : Song : Skip to my loo
Thurs : Song :you are my sunshine
Friday : Revision

Game & physical Education

Mon : Simon Says
Tue : Skip together
Wed : Dancing
Thurs : Swimming pool (เรียนว่ายนำ้)
Friday : TV room

มนแชง กล่าวว่า...

สัปดาห์นี้ เป็น Theme : อักษรตัว A ค่ะ

ภาษาศาสตร์

Monday : เรียนคำว่า Apple, Apple Tree, Ant, Aeroplane, arrow, alligator, aquarium
Tuesday : เรียน อักษร A และการออกเสียงของ A (Phonics)
Wednesday : อ่านคำที่ขึ้นต้นด้วย A
Thursday : นืทานเรื่อง The giant animal book
Friday : ทบทวนบทเรียน

คณิตศาสตร์

Monday : สีของ Apple คือ สีแดง และสีเขียว
Tuesday : สีแดง
Wednesday : สีแดง
Thursday : สีแดง
Friday : ทบทวนบทเรียน

วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์

Monday : ภาพของ Apples
Tuesday : พูดคุยเรื่อง It's healthy to eat apple ประโยชน์ของการกินแอ๊ปเปิ้ล
Wednesday : พูดคุยเรื่อง Alligators จรเข้
Thursday : สังเกตดูมด (Observing ants)
Friday : ทบทวนบทเรียน

ศิลปะและงานประดิษฐ์

Monday : ระบายสี Apple
Tuesday : ตัดกระดาษแปะตกแต่งรูป Apple
Wednesday : ระบายสีจรเข้
Thursday : ระบายสีรูปมด
Friday : ระบายสีรูปเครื่องบิน

ดนตรีและการเคลื่อนไหว


Monday : ร้องเพลง Apple
Tuesday : ร้องเพลง Apple
Wednesday : ร้องเพลง Head, shoulder, Knees and Toes
Thursday : ร้องเพลง Head, shoulder, knees and Toes
Friday : ทบทวนบทเรียน

เกมส์และการออกกำลังกาย

Monday : เกมส์โยนลูกบอลผ่านต้นแอ๊ปเปิ้ล
Tuesday : เกมส์โยนลูกบอลผ่านต้นแอ๊ปเปิ้ล
Wednesday : เกมส์โยนลูกบอลผ่านต้นแอ๊ปเปิ้ล
Thursday : ดู TV
Friday : เต้นรำ

มนแชง กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆที่ติดตามตารางเรียนน้องแชงอยู่

สัปดาห์ที่ผ่านมา น้องแชงเรียน Theme อักษร B ค่ะ

ภาษาศาสตร์


Monday : เรียนคำว่า Bird,wings, legs,eyes, tails, feather (นก ปีก ตา หาง ขน )
Tuesday : หนังสือ อักษร B
Wednesday : อ่านออกเสียง B และ ออกเสียงคำศัพท์ ที่ขึ้นต้นด้วย B (Phonics)
Thursday : นิทานเรือง Baa Baa
Friday : ทบทวน


คณิตศาสตร์

Monday : เรียนเลข 1
Tuesday : เลข 1
Wednesday : สีของนก ดำ ขาว นำ้เงิน แดง
Thursday : นับจำนวนนก
Friday : ทบทวน


วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา

Monday : แสดงรูปนกต่างๆ
Tuesday : อาหารของนก เช่น เมล็ดพืช แมลง หนอน
Wednesday : ประเภทของนกต่างๆ
Thursday : อวัยวะต่างๆของนก ขน ตา ขา กรงเล็บ ปีก
Friday : นกออกมาจากไข่

ศิลปะและงานประดิษฐ์

Monday : ระบายสีรูปนก
Tuesday : ประดิษฐ์รังนกจากเศษวัสดุ กล่องไข่ ใส่กระดาษสีเหลืองฉีกฝอยๆ
Wednesday : ประดิษฐ์ไข่นก
Thursday : ใช้มือพิมพ์ สี เป็นรูป นก
Friday : ระบายสีอิสระ


ดนตรีและการเคลื่อนไหว

Monday : ร้องเพลง "Baa Baa, black Sheep"
Tuesday : ร้องเพลง " Baa Baa, black Sheep"
Wednesday : ร้องเพลง "I love you"
Thursday : ร้องเพลง "I love you"
Friday : ทบทวน

เกมส์และการออกกำลังกาย

Monday : เล่นนิ้ว " Two Little birds" นกสองตัว
Tuesday : เล่นนิ้ว " Two Little birds" นกสองตัว
Wednesday : เล่นนิ้ว " Two Little birds" นกสองตัว
Thursday : เต้นรำ
Friday : เต้นรำ

มนแชง กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ ทุกท่าน ทั้งแฟนคลับขาประจำ และแวะผ่านไปมา

ขอโทษที่ไม่ได้นำตารางเรียนมาลง เมื่อสัปดาห์ก่อน เป็นเพราะลูกสองคนป่วยมาก ต้องพากลับมารักษาตัวที่เมืองไทยค่ะ ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว และได้กลับมาฮานอยแล้ว จึงมีเวลามาโพสต์ ตารางเรียนเหมือนเดิม

ตารางเรียนเมื่อ สองสัปดาห์ก่อน ของน้องแชง ยังเป็น Theme อักษร B อยู่ค่ะ

Theme อักษร B (2)

ภาษาศาสตร์

Monday : แนะนำคำศัพท์ใหม่ๆ Body, Face, head, hands, arms, legs, feet,...etc. ๖ร่างกาย ใบหน้า มือ แขน ขา เท้า ฯลฯ
Tuesday: หนังสือ อักษร B
Wednesday : คำว่า Body , Bingo (ร่างกาย บิงโก)
Thursday : นิทานเรื่อง Bon Bon gets dressed
Friday : ทบทวน

คณิตศาสตร์

Monday : เลข 2
Tuesday: เลข 2
Wednesday : สีผมที่แตกต่างกัน Black, brown, blone,...etc (สีดำ สีนำ้ตาล สีทอง)
Thursday : เลข 2
Friday : ทบทวน

วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา

Monday : แสดงรูป เด็กผู้ชาย และเด็กผู้หญิง
Tuesday: การทำให้ตัวเองดูสะอาด เรียบร้อย
Wednesday : การล้างมือที่ถูกต้อง
Thursday : การแปรงฟันที่ถูกต้อง
Friday : ทบทวน


ศิลปะและงานประดิษฐ์

Monday : นอนบนกระดาษแผ่นใหญ่ แล้วลากเส้นเป็นรูปตัวของเรา แล้วระบายสี
Tuesday: ระบายสีรูปตัวเราให้เสร็จ
Wednesday : เอาเท้าจุ้มในถาดสี แล้วประทับรอยเท้าบนกระดาษ
Thursday : เอามือจุ่มถาดสี แล้วประทับรอยมือบนกระดาษ
Friday : ระบายสีอิสระ

ดนตรีและการเคลื่อนไหว

Monday : ร้องเพลง I am a girl, and you are a boy
Tuesday: ร้องเพลง I am a girl, and you are a boy
Wednesday : ร้องเพลง Head, shoulder, knees and toes
Thursday : ร้องเพลง Head, shoulder, knees and toes
Friday : ทบทวน

การละเล่นและการออกกำลัีงกาย

Monday : เล่นนิ้วมือ Round and round the garden
Tuesday: เล่นนิ้วมือ Round and round the garden
Wednesday : เต้นรำ
Thursday : เต้นรำ
Friday : เต้นรำ

ขอให้เล่นกันให้สนุกทั้งแม่และลูกเลยนะคะ

ของสัปดาห์ที่ผ่้านมา จะลงรวบยอดให้ สัปดาห์หน้าค่ะ เพราะน้องแชงต้องพักฟื้นอีกหลายวัน กว่าจะได้ตารางเรียนมา คงรวบสองสัปดาห์พอดี

มนแชง กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ วันนี้เอาตารางเรียนน้องแชงมาฝากสองสัปดาห์รวดเลย เพราะขาดไปหนึ่งสัปดาห์คราวก่อนที่น้องแชงป่วย เพิ่งไปทวงได้ตารางเรียนที่ขาดเรียนมา

Theme Letter C ค่ะ

ภาษาศาสตร์

วันจันทร์ : เรียนศัพท์คำว่า clothing, pants, dresses, skirts, shirts, shoes, hats...etc. (เครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง กระโปรง ถุงเท้า รองเท้า หมวก..)
อังคาร : เล่าเรื่อง อะไรที่ขึ้นต้นด้วยอักษร C
พุธ : อ่านอักษร C และ อ่านออกเสียงคำที่ขึ้นต้นด้วย C
พฤหัสบดี : นิทานเรื่อง The giant's cake
ศุกร์ : ทบทวน


คณิตศาสตร์

วันจันทร์ : สีเหลือง
อังคาร : สีเหลือง
พุธ : เลข 3
พฤหัสบดี : เลข 3
ศุกร์ : ทบทวน

วิยาศาสตร์และสังคมศึกษา

วันจันทร์ : แสดงรูปที่เกี่ยวกับเครื่องแต่งกาย
อังคาร : เรื่องใครสวมเครื่องแบบเหล่านั้นบ้าง
พุธ : สอนเรื่องให้สวมหมวกก่อนออกน้องบ้าน หรือไปกลางแจ้ง
พฤหัสบดี : เลือกและแยกเครื่องแต่งกาย
ศุกร์ : ทบทวน

ศิลปะและสิ่งประดิษฐ์

วันจันทร์ : ะบายสีรูปเครื่องแต่งกาย
อังคาร : ตกแต่งถุงมือ
พุธ : ตัดรูปเครื่องแต่งกายจากหนังสือนิตยสาร
พฤหัสบดี : ทำหมวก
ศุกร์ : ระบายสีอิสระ

ดนตรีและการเคลือนไหว

วันจันทร์ : ร้องเพลง Copy Cat
อังคาร : ร้องเพลง Copy Cat
พุธ : ร้องเพลง Copy Cat
พฤหัสบดี : ร้องเพลง Copy Cat
ศุกร์ : ทบทวน

การละเล่นและ การออกกำลังกาย

วันจันทร์ : เล่นนิ้ว Three buttons
อังคาร : เล่นนิ้ว Glove puppets
พุธ : เล่นนิ้ว Glove puppets
พฤหัสบดี : เต้นรำ
ศุกร์ : เต้นรำ

มนแชง กล่าวว่า...

Theme Letter C ค่ะ

ภาษาศาสตร์

วันจันทร์ : เรียนศัพท์คำว่า cat, kitten, paw, fur, red, yellow, orange, blue, green (แมว ลูกแมว อุ้งตีนแมว ขนแมว สีแดง สีเหลือง สีส้ม สีนำ้เงิน สีเขียว )
อังคาร : สอนผสมสี สีแดง และเหลือง ออกมาเป็นสีส้ม
พุธ : สอนผสมสี สีเหลือง และนำเงิน ออกมาเป็นสีเขียว
พฤหัสบดี : หนังสือ เำีกี่ยวกับสี
ศุกร์ : ทบทวน


คณิตศาสตร์

วันจันทร์ :ทบทวน 1-3
อังคาร : ทบทวน 1-3 จับคู่ตัวเลข และรูปสิ่งของ 1-3 ชิ้น
พุธ : ทบทวน 1-3 จับคู่ตัวเลข และรูปสิ่งของ 1-3 ชิ้น
พฤหัสบดี :ทบทวนเรื่องสี
ศุกร์ : ทบทวน

วิยาศาสตร์และสังคมศึกษา

วันจันทร์ : แสดงรูปที่เกี่ยวกับแมวในอิริยาบทต่างๆ
อังคาร : พูดเรื่องอิริยาบทของแมว และลักษรธแมวยามที่ตกใจ และอยู่ในอันตราย
พุธ : พูดเรื่องการสิ่อสารของแมว การร้องและการขู่ของแมว
พฤหัสบดี : แสดงรูปที่เกี่ยวกับสีที่สดใส
ศุกร์ : ทบทวน

ศิลปะและสิ่งประดิษฐ์

วันจันทร์ : ทำหุ่นกระบอกรูปแมว
อังคาร :ตกแต่งอุ้งตีนแมว
พุธ : ระบายสีสายรุ้ง
พฤหัสบดี : ระบายสีสดใส
ศุกร์ : ระบายสีอิสระ

ดนตรีและการเคลือนไหว

วันจันทร์ : ร้องเพลง Rainbow Song
อังคาร : ร้องเพลง Rainbow Song
พุธ : ร้องเพลง Rainbow Song
พฤหัสบดี : ร้องเพลง Rainbow Song
ศุกร์ : ทบทวน

การละเล่นและ การออกกำลังกาย

วันจันทร์ : เล่นเกมส์ Cat pounce
อังคาร : เล่นเกมส์ Cat pounce
พุธ : เต้นรำ
พฤหัสบดี : เต้นรำ
ศุกร์ : เต้นรำ

มนแชง กล่าวว่า...

Theme อักษร D

ภาษาศาสตร์

จันทร์ คำว่า หมอ หมวกของหมอ ยา โรงพยาบาล ไดโนเสาร์ ไข่ไดโนเสาร์ และอื่นๆ (Doctor, Doctor Hat, Medicine, Hospital, Dinosaur, Dinosaur egg...etc)
อังคาร หนังสือ เรื่อง อะไรที่ขึ้นด้วยอักษร D
พุธ พิมพ์นิ้ว อักษร D
พฤหัสบดี หนังสือเรื่อง ไปหาหมอฟัน (Going to the denist)
ศุกร์ ทบทวน

คณิตศาสตร์

จันทร์ วงกลม
อังคาร วงกลม
พุธ วงกลม
พฤหัสบดี วงกลม
ศุกร์ ทบทวน

สังคมศาสตร์ และวิทยาศาตร์

จันทร์ แสดงรูปเกี่ยวกับหมอ
อังคาร เล่าเรื่องหมอและพยาบาลทำหน้าที่ดูแลรักษาสุขภาพของคนและสัตว์
พุธ เล่าเรื่องหมอและพยาบาลทำงานในคลีนิค โรงพยาบาล โรงเรียน และ ที่บ้าน
พฤหัสบดี เล่าเรื่องคุณหมอและพยาบาลใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์หลายอย่าง
ศุกร์ ทบทวน

ศิลปศาสตร์ และ งานประดิษฐ์

จันทร์ ทำหมวกคุณหมอ
อังคาร ระบายสีรูปคุณหมอ
พุธ ทาสีรูปไดโนเสาร์
พฤหัสบดี ทาสีไข่ไดโนเสาร์
ศุกร์ ระบายสีอิสระ

ดนตรีและการเคลื่อนไหว

จันทร์ ร้องเพลง Miss Polly's Dolly
อังคาร Miss Polly's Dolly
พุธ Miss Polly's Dolly
พฤหัสบดี Miss Polly's Dolly
ศุกร์ ทบทวน

การละเล่นและการออกกำลังกาย

จันทร์ แสดงละคอน เป็นหมอและคนไข้
อังคาร แสดงละคอนเป็นหมอและคนไข้
พุธ เต้นรำ
พฤหัสบดี เต้นรำ
ศุกร์ เต้นรำ

มนแชง กล่าวว่า...

Theme Letter E

ภาษาศาสตร์

จันทร์ คำว่าช้าง งวงช้าง สวนวัตว์ ฮาโลวีน ฟักทอง เป็นต้น (Elephant, trunk, Zoo, Haloween, Pumpkin)
อังคาร หนังสือเรื่อง อะไรที่ขึ้นต้นด้วยอักษร E
พุธ หนังสือ เรื่องสัตว์
พฤหัสบดี หนังสือ เรื่องสัตว์
ศุกร์ ทบทวน

คณิตศาสตร์

จันทร์ ทบทวน ใหญ่ และเล็ก สี และสัตว์ใหญ่
อังคาร ทบทวนใหญ่และเล็ก หารูปบ้านหลังใหญ่ บ้านหลังเล็ก และตุ๊กตาตัวใหญ่ ตุ๊กตาตัวเล็ก
พุธ ใหญ่และเล็ก
พฤหัสบดี สีของช้างเป็นสีเทา
ศุกร์ ทบทวนสีเทา

สังคมศาสตร์ และวิทยาศาตร์

จันทร์ แสดงรูปเกี่ยวกับช้าง
อังคาร เล่าเรื่องช้างอาศัยอยู่ที่ไหน
พุธ เล่าเรื่องช้างใช้งวงทำอะำไร
พฤหัสบดี คุยเรื่องวันฮาโลวีน
ศุกร์ ทบทวน

ศิลปศาสตร์ และ งานประดิษฐ์

จันทร์ ทาสีช้่าง
อังคาร ทำหมวกรูปช้าง
พุธ ปั้นช้างโดยใช้แป้งโดว์
พฤหัสบดี ทำหน้ากากฟักทอง
ศุกร์ ทำปิศาจ

ดนตรีและการเคลื่อนไหว

จันทร์ ร้องเพลงอักษร E
อังคาร ร้องเพลงอักษร E
พุธ ร้องเพลงอักษร E
พฤหัสบดี ร้องเพลงอักษร E
ศุกร์ ทบทวน

การละเล่นและการออกกำลังกาย

จันทร์ เล่นเกมส์หาบ้านของเธอ
อังคาร เล่นเกมส์หาบ้านของเธอ
พุธ เล่นเกมส์กระเป๋ามหัศจรรย์
พฤหัสบดี เต้นรำ
ศุกร์ เต้นรำ


_________________

มนแชง กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ เพื่อนๆ กลับมาอีกแล้ว หลังจากหายไปหลายสัปดาห์ โรงเรียนน้องแชง ปิดเทอมค่ะ เพิ่งเปิดได้สองสัปดาห์ ก่อนเปิด ก็ดันมามีพายุเข้า สี่วันสี่คืน นำ้ท่วมหนักมากในฮานอย หลายท้องที่จมนำ้ และหลายท้องที่ก็ไฟดับเป็นวัน ขาดแคลนอาหารและนำ้ดื่ม แต่ครอบครัวโชคดี ไม่มีปัญหาใดๆ นอกจากออกจากบ้านไม่ได้เท่านั้น

เริ่มเทอมใหม่ ด้วย Theme อักษร F

ภาษาศาสตร์

จันทร์ ปืดนำท่วม
อังคาร คำที่เกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว เช่น แม่ พ่อ พี่สาว น้องสาว พี่ชาย น้องชาย ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นต้น
พุธ หนังสือเรื่อง คำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร F
พฤหัสบดี นิทานเรื่อง ลูกของสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม
ศุกร์ ทบทวน

คณิตศาสตร์

จันทร์ ปิดนำ้ท่วม
อังคาร เขียนเลข สาม เรียนเลข สาม
พุธ สีในกลุ่มสิ่งของที่มี สามสี
พฤหัสบดี สีในกลุ่มของที่มีสามสื่ง
ศุกร์ ลากเส้นต่อจุดตามตัวเลข

วิทยาศาสตร์

จันทร์ ปิดนำ้ท่วม
อังคาร แสดงภาพบุคคลในครอบครัว
พุธ พ่อแม่ พี่น้อง เป็นคนในครอบครัวของเรา
พฤหัสบดี ครอบครัวคือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในบ้าน
ศุกร์ พูดคุยเกี่ยวกับครอบครัวของแต่ละคน

ศิลปะ และงานประดิษฐ์

จันทร์ ปิดนำ้ท่วม
อังคาร ระบายสีรูปครอบครัว
พุธ ทำตุ๊กตาคนในครอบครัว
พฤหัสบดี ทำตุ๊กตาคนในครอบครัว และทำกรอบรูปครอบครัว
ศุกร์ ทาสี ต้นไม้ครอบครัว หรือ แผนผังครอบครัว Family Tree

ดนตรีและการเคลื่อนไหว

จันทร์ ปิดนำ้ท่วม
อังคาร ร้องเพลง I love you
พุธ ร้องเพลง I love you
พฤหัสบดี ร้องเพลง
ศุกร์ ร้องเพลง

เกมส์และการออกกำลังกาย

จันทร์ ปิดนำ้ท่วม
อังคาร แสดงละคอนเรื่อง ครอบครัว
พุธ แสดงละคอนเรื่องครอบครัว
พฤหัสบดี แต่งตัวเป็นพ่อ กะ แม่
ศุกร์ แสดงละคอนหุ่น

มนแชง กล่าวว่า...

Theme อักษร F : Feeling and Fish

ภาษาศาสตร์

จันทร์ ความรู้สึกต่างๆ เช่น เศร้าหมอง ดีใจ เสียใจ โกรธ ตื่นเต้น รัก คำว่า ปลา ทะเลสาบ ครีบ เกล็ดปลา เป็นต้น
อังคาร หนังสือเรื่อง คำที่ขึ้นต้นด้วยอักษร F
พุธ เขียนอักษร F
พฤหัสบดี นิทานเรื่อง ไปหาหมอฟัน
ศุกร์ ทบทวน

คณิตศาสตร์

จันทร์ รูปทรงสี่เหลี่ยม
อังคาร ให้เด็กวงกลมสิ่งของในภาพที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม
พุธ ระบายสีในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อทำทางให้แมวในรูปไปที่ถาดอาหารของมัน
พฤหัสบดี สีชมพู
ศุกร์ ทบทวน

วิทยาศาสตร์

จันทร์ วันนี้คุณรู้สึกอย่างไร
อังคาร เมื่อคุณรู้สึก ดีใจ เสียใจ ตื่นเต้น โกรธ เป็นต้น
พุธ ตะโกน ร้องไห้ พูดคุย ร้องเพลง และหัวเราะ เป็นการแสดงออกทางกายและคำพูดของอารมณ์ต่างๆ
พฤหัสบดี ปลาต้องการอาหารและนำเพื่อให้มีชีวิตอยู่
ศุกร์ ปลาส่วนมากมีสองตา มีครีบ มีเกล็ดปลา มีเหงือก ปาก และมีหาง

ศิลปะ และงานประดิษฐ์
จันทร์ ทำหุ่นหน้ารูปอารมณ์ต่างๆ
อังคาร ป้ายสี รูปปลา
พุธ ทาสีรูปทะเลสาบ
พฤหัสบดี อิสระ
ศุกร์ อิสระ

ดนตรีและการเคลื่อนไหว
จันทร์ ร้องเพลง If you are happy and you know it
อังคาร ร้องเพลง If you are happy and you know it
พุธ ร้องเพลง Fishy where are you?
พฤหัสบดี ร้องเพลง Fishy where are you?
ศุกร์ ทบทวน

เกมส์และการออกกำลังกาย จันทร์ เล่นนิ้ว เรื่องปลา
อังคาร เล่นนิ้ว เรื่องปลา
พุธ เล่นนิ้ว เรื่องปลา
พฤหัสบดี เต้นรำ
ศุกร์ เต้นรำ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีค่ะ
มีตารางเรียนสำหรับเด็ก 1 ขวบ 2 เดือนมั้ยคะ ยังพูดไม่ได้และยังอมโน่นนั่นนี่อยู่เลยค่ะ ส่วนตารางเรียนที่คุณมนแซงให้มา มีประโยชน์มากเลยค่ะ เห็น concept ชัดเจน แต่รายละเอียดนี่สิคะ หนูนึกไม่ออกค่ะเพราะไม่เคยเข้าไปดูที่เค้าสอนจริงๆ ว่าเป็นยังไง ช่วยกรุณายกตัวอย่างละเอียดๆ สัก 1 วันได้มั้ยคะ ทุกวิชาเรียนร่วมกันในกิจกรรมเดียวกันเลย หรือแบ่งเวลากันอย่างไร ขอบพระคุณมากค่ะ เดี๋ยวจะ post ถามเพื่อนๆ ใน momypedia ด้วยนะคะ ช่วงนี้เหมือนคุณมนแซงเงิยบๆ ไป น้องเขยสบายดีหรือเปล่าคะ
Ruangchuay2

มนแชง กล่าวว่า...

เรื่อง อักษร J

ภาษาศาสตร์

จันทร์ อักษร J : Jewelry, ring, necklace, bracelet, jacket, jam (เครื่องประดับ เช่น แหวนม สร้อยคอ สร้อยข้อมือ เสื้อแจ็กเก็ต แยม)

อังคาร หนังสือ เรื่อง คำอะไรที่ขึ้นต้นด้วย J

พุธ นืทานเรื่อง Tidy Tich

พฤหัสบดี นิทานเรื่อง Jungle book Jack and Beantalk (เข้าใจว่า เป็นเรื่องแจ็กผู้ฆ่ายักษ์)

ศุกร์ ทบทวนอักษร J


คณิคศาสตร์

จันทร์ ทรงสามเหลี่ยม

อังคาร รูปใดต่อไปนี้ เป็นมีรูปรงสามเหลี่ยม

พุธ ระบายสีสามเหลี่ยม

พฤหัสบดี ลากเส้นต่อจุดรูปสามเหลี่ยม และวาดรูปเรือ

ศุกร์ ทบทวนสามเหลี่ยมวิทยาศาสตร์


จันทร์ แสดงรูปเครื่องประดับหลายๆชนิด

อังคาร ทำไมคนเราชอบสวมใส่เครื่องประดับ

พุธ เครื่องประดับทำมาจากอะไรบ้าง

พฤหัสบดี ทำขนมปังทาแยม

ศุกร์ ทบทวนศิลปะ และงานประดิษฐ์

จันทร์ ร้อยพาสตา ให้เป็นเครื่องประดับสร้อยคอ

อังคาร ร้อยพาสตาให้เป็นสร้อยข้อมือ

พุธ ระบายสีรูปแหวน

พฤหัสบดี ระบายสีรูปเสื้อแจ็คเก็ต

ศุกร์ วาดรูปอิสระดนตรีและการเคลื่อนไหว

จันทร์ เต้นเพลง 5 little Monkeys jumping on the bed

อังคาร เต้นเพลง 5 little Monkeys jumping on the bed

พุธ เต้นเพลง 5 little Monkeys jumping on the bed

พฤหัสบดี Mommy I love you

ศุกร์ ทบทวน

การละเล่นและการออกกำลังกาย

จันทร์ เกมส์ Jump over the blocks

อังคาร เกมส์ Jump over the blocks

พุธ เกมส์ Jump over the blocks

พฤหัสบดี เล่นห้องเด็กเล่น

ศุกร์ เล่นอิสระ

มนแชง กล่าวว่า...

อักษร K


ภาษาศาสตร์

จันทร์ คำว่า กุญแจ ว่าว จิงโจ้ ลูกแมว กาน้ำ หมีโคอาล่า กษัตริย์ (Key, kite, kangaroo,Kitten,Kennel,Kettle, Koala, King)

อังคาร อักษรใดที่ขึ้นต้นด้วย K

พุธ นืทานเรื่อง ผมขอโทษ

พฤหัสบดี นืทานเรื่อง ขอบคุณครับ

ศุกร์ ทบทวนอักษร


คณิตศาสตร์

จันทร์ ทบทวนเรื่องสี แดง เหลือง ชมพู เขียว ส้ม ม่วง ดำ ขาว ...

อังคาร ทบทวนเรื่องรูปทรง สี่เหลี่ยม วงกลม สามเหลี่ยม

พุธ ทบทวนตัวเลข ๑-๓

พฤหัสบดี ทบทวนคำตรงข้าม ใน และ นอก

ศุกร์ ทบทวนบทเรียน


สังคมศึกษา และวิทยาศาสตร์


จันทร์ แสดงรูปกุญแจ ว่าว จิงโจ้ ลูกแมว กาน้ำ หมีโคอาล่า กษัตริย์

อังคาร เราใช้กุญแจทำอะำไร

พุธ จิงโจ้อาศัยอยู่ที่ใด

พฤหัสบดี ลูกแมวคือสัตว์เลี้ยง

ศุกร์ ทบทวนบทเรียน


ศิลปะและงานประดิษฐ์


จันทร์ ประดิษฐ์ว่าว

อังคาร ทาสีกุญแจ

พุธ ระบายสีรูปหมีโคอาล่า

พฤหัสบดี ระบายสีรูปลูกแมว

ศุกร์ ทำหุ่นรูปจิงโจ้


ดนตรีและการเคลื่อนไหว


จันทร์ ร้องเพลงอักษร K

อังคาร ร้องเพลงอักษร K

พุธ ร้องเพลงอักษร K

พฤหัสบดี ร้องเพลง Put your right hand in

ศุกร์ ร้องเพลง Put your right hand in

การละเล่นและการออกกำลังกาย

จันทร์ กระโดด เหมือนจิงโจ้

อังคาร กระโดดเหมือนจิงโจ้

พุธ เล่นเกมส์บนโต๊ะ

พฤหัสบดี เล่นเกมส์บนโต๊ะ

ศุกร์ เล่นเกมส์บนโต๊ะ

มนแชง กล่าวว่า...

อักษร L


ภาษาศาสตร์

จันทร์ คำว่า ไข่ ลูกไก่ ไก่ตัวผู้ แม่ไก่ วางไข่ (egg, chick, rooster, hen, lay....etc)

อังคาร อักษรที่ขึ้นต้นด้วย L

พุธ นิทานเรื่อง Happy Day, Painting Letter L l

พฤหัสบดี เรื่องผมขอโทษ

ศุกร์ ทบทวนบทเรียน


คณิตศาสตร์

จันทร์ ขนาด ใหญ่ และ เล็ก

อังคาร ขนาดใหญ่ และเล็ก

พุธ มือขวา และมือซ้าย

พฤหัสบดี ทบทวนบทเรียน

ศุกร์


วิทยาศาสตร์

จันทร์ อธิบาย และแสดงรูป วงจรชีวิตของไก่

อังคาร อธิบายและแสดงรูป วงจรชีวิตของไก่

พุธ อาหารของลูกไก่ แม่ไก่ และพ่อไก่ มันชอบกินอะไร

พฤหัสบดี การดูแล และการเลี้ยงลูกไก่ พ่อไก่ และแม่ไก่

ศุกร์ ทบทวนบทเรียน


ศิลปะ และงานประดิษฐ์

จันทร์ ทาสีไข่

อังคาร ตกแต่งรูปลูกไก่ด้วยเปลือกไข่

พุธ ทาสีพ่อไก่

พฤหัสบดี ตกแต่งแม่ไก่

ศุกร์ ทาสีด้วยใบไม้


ดนตรีและการเคลื่อนไหว

จันทร์ ร้องเพลง Skip to my loo

อังคาร ร้องเพลง Skip to my loo

พุธ ร้องเพลง At the library

พฤหัสบดี ร้องเพลง Put your right hand in

ศุกร์ ร้องเพลง Put your right hand in


การละเล่นและการออกกำลังกาย

จันทร์ ฝึกเลียนเสียงร้องของลูกไก่ แม่ไก่ และพ่อไ่ก่

อังคาร เกมส์บนโต๊ะ

พุธ แสดงละคอน ลูกไก่ พ่อไก่ แม่ไก่

พฤหัสบดี เกมส์บนโต๊ะ

ศุกร์ เกมส์บนโต๊ะ