วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

ประวัติคีตกวีเอก

http://www.kubatpiano.com/beetovens.htm

บีโทเฟน


http://www.kubatpiano.com/mozart.htm

โมสาร์ท

http://www.veedakorn.com/Bach.html

บาค

http://www.mwk.ac.th/somsak/kovsky.htm
ไชคอฟสกี้

http://www.mwk.ac.th/somsak/chumann.htm
ชูมาน

http://www.mwk.ac.th/somsak/haydn.htm
Haydn

http://www.pantown.com/board.php?id=13220&name=board10&topic=14&action=view
Vivaldi

ไม่มีความคิดเห็น: