วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

คลิปเสียงบางตอน ในหนังสือ สอนลูกให้ชนะ "โลก"

คลิปเสียง รายการ พ่อแม่มือใหม่ หัวใจเกินร้อย ตอน "Self Learner รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเอง ฝึกทักษะด้้วยตนเอง ฝึกทักษะรอบด้าน


คลิปเสียงรายการ พ่อแม่มือใหม่ หัวใจเกินร้อย ตอน อย่ากลัวลูกลำบาก เพราะลำบากแน่ๆ ในภายหลัง

ล้มเหลวได้ แต่ไม่ล้มเลิก

ไม่มีความคิดเห็น: