วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เรียนสนุกในโลกกว้าง สนุกกับวรรณคดีไทยที่อุทยาน ร.๒ (๓)

ในอุทยานร. ๒ นี้ ยังมีอีกเรือนหนึ่งที่เป็นพิพิธภัณฑ์ เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทย ซึ่งเราสามารถชมได้ตามสบาย แต่ห้่่ามถ่ายรูป เนื่องจาก ทางพิพิธภัณฑ์ เกรงว่าจะเป็นภาพที่ทำให้ผู้ที่สะสมของเก่า จะ "สั่งออร์เดอร์"  ซึ่งอาจทำให้เกิดการโจรกรรมได้  ดังนั้น ดิฉันจึงไม่สามารถถ่ายภาพจริงๆมาให้ชมได้ ได้แต่เล่า เรื่องราว ที่เพื่อนๆสามารถใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมพร้อมในการสอนลูกไป เที่ยวไปได้

ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ จะแสดงเครื่องดนตรีชิ้นสำคัญ เช่น  ซอสามสายที่ทำเลียนแบบ “ซอสายฟ้าฟาด” ​ซึ่ง​เป็น ซอสามสายคู่พระทัยของรัชกาลที่ 2 ที่​เป็นต้นกำ​เนิด​เพลง “บุหลันลอย​เลื่อน” ​เพลงนี้มีต้นกำ​เนิดจากพระสุบินของพระองค์​เอง (​โดย​เล่ากันว่า หลังจากพระองค์​ได้ทรงซอสามสายจนดึก ​ก็​เสด็จ​เข้าที่บรรทม​แล้วทรงพระสุบินว่า ​ได้​เสด็จ​ไปยังดิน​แดนที่สวยงามดุจสวงสวรรค์ ณ ที่นั้น มีพระจันทร์อันกระจ่าง​ได้ลอยมา​ใกล้พระองค์ พร้อมกับมี​เสียงทิพยดนตรีอัน​ไพ​เราะยิ่ง ประทับ​แน่น​ในพระราชหฤทัย ครั้นทรงตื่นจากบรรทม​ก็ยังทรงจำ​เพลงนั้น​ได้ ​จึง​ได้​เรียกพนักงาน ดนตรี มา​แต่ง​เพลงนั้น​ไว้ ​และทรงอนุญาต​ให้นำออก​เผย​แผ่ ​ซึ่ง​เคย ​ใช้ ​เพลงทรงพระสุบินนี้​เป็น​เพลงสรร​เสริญพระบารมีอีกด้วย) ​และตำนาน​เล่าสืบต่อกันมาว่า​เป็นซอที่มี​ความสวยงาม​และมี​เสียง​ไพ​เราะ ​ถึงกับ​เป็นต้น​แบบซอสามสาย​ในปัจจุบัน
 ซอสายฟ้าฟาด อันเลื่องชื่อ ที่สูญหายไปตั้งแต่ครั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซอองค์ใหม่นี้ เป็นของพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เป็นซอที่แกะสลักจากช้างงดงามมากค่ะ  และในพิพิธภัณฑ์ ยังแสดงเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ของจริงๆ เพื่อให้เด็กๆได้มีโอกาสรู้จัก เช่น ซออู้ ซอด้วง ฆ้องวง ระนาดเอก กลอง จะเข้

หากลูกเป็นเด็กโต ก็อาจจะสอนให้รู้จัก วงมโหรี วงเครื่องสาย วงปี่พาทย์ หรือแยกประเภทเครื่องดนตรี ดีด สี ตี เป่า ได้อีกค่ะ สอนเพิ่มขึ้นตามวัยของลูก และลองดูหลักสูตรการศึกษาของเด็ก ที่แยกว่า เด็กในแต่ละชั้นปี ควรเรียนรู้มากเพียงใด  ดิฉันจำได้ว่าตอนชั้นมัธยมปีที่ ๔ ต้องเรียนและำรายงานเรื่องประวัตินักประพันธ์เอก เช่น หลวงประดิษฐ์ไพเราะ และต้องทำรายงานเืรื่อง เพลงไทยเดิมประเภทต่างๆ  ที่นี่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้แรงบันดาลใจในการค้นคว้าศึกษามากเลยค่ะ


ซออู้

ซอด้วง

ซอสามสาย
จะเข้

ฆ้องวง

ระนาดเอก

  

ไม่มีความคิดเห็น: