วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

กำลูกปัด-ตักข้าวสาร:

ในถาดจะมีชาม 2 ใบ ชามใบที่ 1 มีลูกปัดลูกเล็กๆขนาดประมาณ 5 มิลลิเมตรอยู่ค่อนชาม จากนั้นก็จะให้เด็กกำลูกปัดให้เต็มมือแล้วค่อยๆนำลูกปัดไปใส่ชามใบที่ 2 งานนี้เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือ ประยุกต์มาเป็นการใช้ช้อนตักข้าวสารเปลี่ยนถ่ายใส่ชามก็ได้ประโยชน์ในเรื่อง สมาธิเช่นกัน

ขอบคุณคุณเก่ง สำหรับคำบรรยายค่ะ ไม่มีภาพค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: