วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ดูดน้ำเปลี่ยนขวด


: อุปกรณ์ก็จะมีขวดเล็กๆเช่นขวดแบรนด์ 2 ขวด และไซริงค์ที่เราใช้ป้อนยาให้ลูกเลือกมา 1 อัน จากนั้นเอาน้ำผสมสี(แนะนำให้ใช้สีผสมอาหาร)ใส่ขวดใบที่ 1 แม่สาธิตให้ลูกดูโดยใช้ไซริงค์ดูดน้ำสีแล้วถ่ายไปใส่ขวดเปล่า ค่อยๆทำจนน้ำสีหมดขวด ที่แนะนำให้ใช้น้ำสีเพราะจะดึงดูดความสนใจเด็กได้ และเด็กจะได้เห็นปริมาณน้ำที่ถูกดูดหรือถูกยักย้ายถ่ายเทไปมาได้โดยง่าย

ขอบคุณคุณเก่ง และคุณ Nuulynn ค่ะ สำหรับคำบรรยาย และภาพประกอบ

ไม่มีความคิดเห็น: