วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556

40 วิธีปฏิบัติเพื่อให้ลูกฉลาดนักวิจัยชาวต่างประเทศ ได้ทำการศึกษาวิธีการปฏิบัติของพ่อแม่ที่จะมีลูกฉลาด หลายพันคนเพื่อจะดูว่าลักษณะของพ่อแม่แบบไหนที่จะเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กฉลาดได้ สรุปได้ลักษณะออกมาดังนี้ 


1. ตอบคำถามลูกด้วยความอดทน และจริงใจ 

2. เอาใจใส่คำถามของลูก 

3. มีกระดานสำหรับแสดงผลงานของลูก 

4. ยอมรับความรกรุงรังของบริเวณที่ลูกกำลังทำงานสร้างสรรค์ 

5. จัดห้องส่วนตัวให้ลูก 

6. แสดงความรักลูกในฐานะลูกมิใช่จากผลงานของลูก 

7. ให้ลูกมีความรับผิดชอบตามวัย 

8. ช่วยลูกให้รู้จักวางแผนและตัดสินใจเอง 

9. พาลูกไปชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ

10. สอนลูกให้รู้จักทำหน้าที่ให้ดีขึ้น 

11. ให้ลูกคบกับเด็กทุกชนชั้น 

12. กำหนดมาตรฐานพฤติกรรมของลูกอย่างมีเหตุผล 

13. ไม่เปรียบเทียบลูกกับลูกคนอื่น 

14. ไม่ลงโทษลูกด้วยการวางเฉยเมย 

15. มีของเล่นและหนังสือให้ลูก 

16. ส่งเสริมให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

17. อ่านหนังสือให้ลูกฟัง 

18. ฝึกนิสัยรักการอ่านให้ลูก 

19. ส่งเสริมให้ลูกสร้างเรื่องและคิดฝัน ตามแบบของเขา 

20. พิจารณาความต้องการของลูกอย่างรอบคอบ 

21. มีเวลาให้กับลูก 

22. ให้ลูกมีส่วนร่วมในการวางแผนไปเที่ยวด้วย 

23. ไม่เยาะเย้ยลูกเมื่อทำผิด 

24. ส่งเสริมให้ลูกจดจำเรื่องราวคำประพันธ์และเพลงต่าง ๆ 

25. ให้ลูกได้เข้าสังคมกับคนทุกวัย 

26. สอนให้ลูกทดลองปฏิบัติด้วยตัวเอง เพื่อช่วยลูกให้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ 

27. ให้ลูกเล่นวัสดุเหลือใช้ที่เขาสนใจ 

28. ให้ลูกได้พบปัญหา และแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 

29. ชมลูกเมื่อทำกิจกรรมที่ดี 

30. ไม่ชมลูกอย่างพร่ำเพรื่อ ทั้ง ๆ ที่ใจจริงไม่อยากชม 

31. มีความจริงใจทางด้านอารมรมณ์กับลูก 

32. คุยกับลูกได้ทุกเรื่อง 

33. ให้โอกาสลูกได้ตัดสินใจด้วยตัวเอง 

34. ส่งเสริมลูกให้เป็นตัวของตัวเอง 

35. ช่วยลูกหารายการโทรทัศน์ที่มีประโยชน์

36. ส่งเสริมให้ลูกคิดในแง่ดีเกี่ยวกับความสามารถของตัวเอง 

37.ไม่บอกปัดความล้มเหลวของลูกโดยพูดว่า "พ่อแม่เองก็ทำไม่ได้" 

38.ไม่ให้ลูกพึ่งผู้ใหญ่เท่าที่จะทำได้ 

39.เชื่อว่าลูกมีความรู้สึกดีและไว้วางใจ 

40. ยอมให้ลูกทำผิดพลาด ดีกว่าพ่อแม่เข้าไปช่วยทำแทน


จากวิธีปฏิบัติ 40 ข้อนี้ สรุปว่าพ่อแม่พร้อมที่จะเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กฉลาดนั้น จะมีข้อปฏิบัติอยู่ในระหว่าง 25-35 ข้อ ฉะนั้นเราลองมาตรวจสอบตัวเราเองจากข้อปฏิบัติเหล่านี้ดูว่า เราได้ปฏิบัติกับลูกของเราเป็นประจำได้กี่ข้อ และข้อใดบ้างที่ยังปฏิบัติน้อยหรือยังไม่ได้ปฏิบัติ เราจะได้ ฝึกหัดหัวข้อเหล่านั้นให้มากขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมลูกให้ฉลาดได้ตามที่เรามุ่งหวังไว้

จาก http://dnfe5.nfe.go.th/

ขอบคุณเพื่อนจาก FB คุณ Cat JMC  ที่ช่วยแชร์มาให้นะคะ

ไม่มีความคิดเห็น: