วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551

แท่งไม้คณิตศาสตร์

แท่งไม้คณิตศาสตร์

เป็นแท่งไม้ทาสีต่างขนาด จะใช้แค่ 2 สีคือสีแดงและสีน้ำเงิน เริ่มจาก 1 เป็นแท่งไม้สีแดงขนาดประมาณ 1 คืบ แท่งไม้ 2 ก็จะเป็นแท่งไม้ขนาด 2 คืบ ทาสีแดง 1 คืบและสีน้ำเงิน 1 คืบ แท่งไม้ 3 ก็จะเป็นแท่งไม้ขนาด 3 คืบทาสีแดงและน้ำเงินสลับอย่างละคืบ ไล่ไปจนถึง 10 คืบจะเป็นแท่งไม้ยาว 10 คืบ สังเกตว่าทุกแท่งจะเริ่มจากสีแดงเราจะยึดเป็นด้านหลัก เราก็จะนำแท่งไม้มาไล่จาก 1 การจับแท่งไม้เราจะกำเต็มมือเพื่อให้เด็กรู้ว่าแท่งไม้ขนาด 1 มือกำได้อันนี้คือ 1 นะ ขณะกำแท่งไม้นับ"หนึ่ง" แล้วจึงวางแท่งไม้ 1 ลงพื้นผ้าที่ปูไว้ ถ้าเป็นแท่งไม้ 2 ก็จะกำสีแดงก่อนแล้วออกเสียงนับ​"หนึ่ง"เอามืออีกข้างกำส่วนสีน้ำเงิน ออกเสียงนับ"สอง" แล้ววางแท่งไม้ต่อจากด้านบนของแท่งไม้1 โดยให้สีแดงตรงกัน เมื่อถึงแท่งไม้3ก็ทำเช่นเดียวกันคือเริ่มกำจากส่วนสีแดงนับ"หนึ่ง" มืออีกข้างกำส่วนสีน้ำเงินนับ"สอง" จากนั้นจึงปล่อยมือจากส่วนสีแดงแรกมาจับส่วนสีแดงที่ต่อจากสีน้ำเงินนับ" สาม" แล้วจึงเรียงแท่งไม้ต่อจากแท่ง 2ขึ้นไปข้างบน อย่าลืมว่าสีแดงแรกต้องตรงกันเป็นแนว ไล่ไปจนถึงแท่งไม้ที่ 10 เราก็จะได้ไม้ 10 แท่งเรียงกัน โดยยึดด้านซ้ายเป็นหลักจะเห็นเป็นแนวยาวของแท่งสีแดงของไม้จำนวน 10 แท่งจากนั้นจึงเอาบัตรตัวเลข 1-10 วางกำกับที่แท่งไม้ เริ่มจากแท่งไม้ที่ 1 ก็คือวางบัตรเลข 1 ตรงแท่งสีแดง จากนั้นวางเลข 2 ลงแท่งไม้ที่ 2 ตรงแท่งสีน้ำเงิน วางไล่ไปทางขวาจนครบ 10 เด็กจะได้เรียนรู้ว่าสีแดงคือเลขค่ สีน้ำเงินคือเลขคู่ เป็นการเรียนรู้เรื่องจำนวน ได้เรื่อง sense of number นำมาประยุกต์ต่อได้เช่นถ้าเรานำแท่งไม้1 ไปวางต่อจากแท่งไม้ 2 ก็จะเป็น 2+1 ซืึ่่งเด็กก็จะเห็นเองว่าความยาวมันเท่ากับแท่งไม้ 3


คำบรรยายโดยคุณเก่ง Icyrose ภาพโดยแม่นางฟ้าค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: