วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551

A B C


A B C

ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเริ่มจาก M P T ตามตำราของอเมริกันว่าเสียงออกง่าย เช่นเดิมค่ะ หาสิ่งของมาเติมตะกร้า เวลาอ่านออกเสียงจะอ่านตามเสียง Phonetic เช่น ตะกร้า M เวลาเราหยิบพรมจำลองผืนเล็กๆออกมา คำศัพท์ว่า MAT เราจะออกเสียงว่า เมอะ แม็ท


คำบรรยายโดยคุณเก่ง Icyrose ภาพโดย แม่นางฟ้าค่ะ ภาพบนเป็นของ คุณ mamamol ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: